Dôležité oznámenie o zatvorení knižnice do 20.11.2020

Knižnica bude zatvorená pre verejnosť aj naďalej.

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom potvrdených pozitívnych prípadov medzi zamestnancami knižnice vám musíme s ľútosťou oznámiť, že knižnica bude zatvorená pre verejnosť až do 20.11.2020.

V prípade, že sa celková situácia zlepší, to znamená, že sa nepotvrdia nové pozitívne prípady u zamestnancov a zriaďovateľ nebude trvať na zákaze zatvorenia rezortných inštitúcií, nevylučujeme otvorenie aj skôr.

Odporúčame vám sledovať svoje konto používateľa a predlžovať výpožičky, u ktorých bude predĺženie možné.

Knižnica bude zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce zo zákazu vychádzania pri vrátení vypožičaných dokumentov a nebude žiadať sankčné poplatky za nevrátenie dokumentov, ktorým uplynie lehota vrátenia v dňoch 24.10.-20.11.2020 a nebude možné ich predĺžiť.

Ak budete mať akékoľvek otázky alebo nejasnosti, obracajte sa mailom alebo telefonicky na oddelenie knižnično-informačných služieb okis@svkpo.gov.sk, 051/2454212, 0918760591.

 

Za nečakane spôsobené ťažkosti sa ospravedlňujeme.

Späť na archív noviniek