prejsť do hlavného obsahu

Rusínsko-ukrajinské ochotnícke divadlo na Slovensku (1919 – 1949)

Autor/Editor: Jozef Šelepec

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 95 s. ISBN 978-80-89614-01-1.

Predajná cena: 4,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Jozef Šelepec vo svojej publikácii zameriava pozornosť na mapovanie a zhodnotenie rusko-ukrajinskej ochotníckej divadelnej scény na východnom Slovensku. Prehľadová štúdia k danej problematike, prezentuje relevantné pramene a ich spracovanie, okrem toho osobitne spracoval súpis lokalít a doložených ochotníckych predstavení v ukrajinskom jazyku, repertoár rusínsko-ukrajinských ochotníckych divadelných krúžkov a predstavil autorov divadelných hier. Pre lepšiu orientáciu je publikácia doplnená o registre.