prejsť do hlavného obsahu

Tlače ruskej, ukrajinskej a bieloruskej emigrácie vo fondoch ŠVK v Prešove

Autor/Editor: Mária Ňachajová, Jozef Šelepec

Prešov: ŠVK v Prešove, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-70-6.

Predajná cena: 3,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

ŠVK v Prešove uchováva a sprístupňuje vo svojom fonde jednu z najväčších zbierok kníh a periodík ruskej, ukrajinskej a bieloruskej emigrácie na území Slovenska. Systematické a odborné spracovanie tlačí danej problematiky prezentuje katalóg, ktorý obsahuje 898 bibliografických záznamov titulov vydaných počas prvej svetovej vojny až do rokov 1948/1949, kedy sa v dôsledku politických zmien ruské, ukrajinské a bieloruské spolky, kultúrne a vedecké organizácie v ČSR likvidovali, resp. strácali možnosti pre svoju činnosť.