Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove: Výstavy, prednášky, čítanie, besedy

Prešov, (Tlačová správa) - Štátna vedecká knižnica v Prešove (ŠVK PO) v rámci Týždňa slovenských knižníc 2024 prispeje k pozitívnemu zviditeľňovaniu knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom spektra svojich podujatí.

Pre širokú verejnosť pripravila niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré sa uskutočnia hlavne v týždni od 4. do 10. marca 2024. „Vážení používatelia a návštevníci, srdečne Vás pozývame do zmodernizovaných priestorov našej knižnice. Veríme, že si z pripravenej bohatej ponuky podujatí vyberiete tie svoje a naďalej nám zachováte svoju priazeň. Tešíme sa na Vás,“ uviedla Valéria Ferková, zástupkyňa riaditeľky ŠVK PO.

Sacharovova cena

Od 26. februára do 28. marca môžete navštíviť panelovú výstavu SACHAROVOVA CENA – Európsky parlament a ľudské práva, ktorá je dostupná pre verejnosť v priestoroch knižnice na Námestí mládeže 1 v Prešove v čase otváracích hodín knižnice.

Sacharovova cena za slobodu myslenia je najvyšším ocenením, ktoré Európska únia udeľuje jednotlivcom, skupinám a organizáciám po celom svete, za prácu v oblasti boja za ľudské práva. Cena nesie meno ruského fyzika a disidenta Andreja Dimitrijeviča Sacharova (1921-1989), ktorý v roku 1975 získal Nobelovu cenu za mier. Znepokojený dôsledkami svojej práce na príprave vodíkovej bomby sa rozhodol šíriť povedomie o hrozbách, ktoré predstavujú závody v jadrovom zbrojení. V roku 1970 založil výbor na obranu ľudských práv a obetí politických procesov. Usiloval sa o prepustenie opozičných aktivistov a stal sa jedným z najodvážnejších kritikov režimu a stelesnením boja proti potlačovaniu základných práv.

„Prvýkrát bola cena udelená Nelsonovi Mandelovi a Anatolijovi Marčenkovi v roku 1988 a odvtedy získali toto ocenenie mnohí disidenti, politickí vodcovia, novinári, právnici, aktivisti občianskej spoločnosti, spisovatelia, matky, a mnohí ďalší,“ uviedla zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb V. Ferková.

Ekológia a zdravie

V utorok, 5. marca o 16:00 hod. naša knižnica sprostredkuje ďalšiu z cyklu prednášok na podporu ekologickej gramotnosti obyvateľstva na tému EKOLÓGIA A ZDRAVIE – Znalostné skúsenosti. Odborným garantom podujatia je prof. RNDr. Ivana Šalamon, CSc., MBA, ktorý nám porozpráva o metabolizme rastlín, predstaví farmaceutický vedný odbor - farmakognóziu, ktorý sa zaoberá vyhľadávaním, získavaním a skúmaním surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, používaných alebo použiteľných na liečebné účely. Poukáže na účinnosť a efektivitu rastlinných liečiv a ich možnosti využitia pri zdravotnej starostlivosti z pohľadu morálky, ale aj legislatívy. Na prednáške sa okrem iného dozvieme, čím sa zaoberá ekológia rastlín, ako sa definuje rastlinná populácia, alebo čo určuje jej veľkosť.

„Súčasťou podujatia bude výstava a ponuka kníh k danej téme z fondu knižnice s názvom Klimatická zmena pre tých, čo sa nechcú len prizerať. Zaregistrovaní používatelia si môžu vystavené dokumenty hneď vypožičať. Prezentácia knižničného fondu s tematikou ekologickej gramotnosti bude prístupná od 1. do 31. 3. 2024,“ spresnila V. Ferková.

Stará rusínska literatúra – po novom / Výstava luxusnej knižnice

V stredu 6. marca o 16:00 hod. sa uskutoční prednáška pedagóga, slavistu doc. Mgr. Valerija Paďaka, CSc. z Prešovskej univerzity na tému „Stará rusínska literatúra – po novom“. Prednáška bude spojená s besedou a prezentáciou kníh z autorskej, ale aj vydavateľskej činnosti V. Paďaka. Svojou vydavateľskou činnosťou sa V. Paďak snaží zdokumentovať a v novom vyhotovení sprostredkovať nielen poznatky, ale aj pôvodné diela rusínskych autorov.

„Podujatie korešponduje s ďalšími podujatiami knižnice konanými v rámci tohto týždňa, počas ktorého sa verejnosti snažíme prezentovať vzácne vydania či luxusné knihy z fondu ŠVK,“  informovala Marcela Domenová z oddelenia historických knižničných fondov.

Ide o výstavu vybraných knižných titulov z exkluzívnejších vydaní zaujímavých aj svojím vyhotovením a zároveň vzácnejším aj limitovaným nákladom, napríklad z edície Luxusná knižnica. Pre svoju vzácnosť, cenu, fyzické rozmery i obsah sú záujemcom prístupné len v prezenčnej forme štúdia a viaceré z nich možno študovať len v rukavičkách, hoci ide o diela svetových a slovenských autorov, reprinty diel či faksimilné vydania a edície prameňov.

Výstava Klenoty súčasnej knižnej kultúry je dostupná pre verejnosť v priestoroch knižnice na Námestí mládeže 1, Prešov od 4. 3. 2024 do 8. 3. 2024 v čase otváracích hodín knižnice.

Klasické čítanie sa tak môže stať aj mimoriadnym estetickým zážitkom nielen pre bibliofilov,“  doplnila M. Domenová.

Digitálna výstava ukážok luxusných a vzácnych tlačí z fondu knižnice s názvom Od rukopisu k tlači, od klasiky k luxusu je prístupná od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 od 16.00 do 22.00 hod. na Hlavnej 99, Prešov vo Window Gallery. Výstava ponúka nové vydania klasických a svetových diel,  Biblie,  tvorbu súčasných slovenských autorov, či publikácie sumarizujúce život a dielo osobností i publikácie zamerané na prezentáciu tvorby výtvarníkov  a historických pamiatok.

Je nás počuť

Štátna vedecká knižnica v Prešove sa rovnako zapojí do celoslovenskej aktivity „Je nás počuť“, ktorú vyhlásila Slovenská asociácia knižníc a záštitu nad ňou prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.  Zamestnanci knižne sa do aktivity zapoja čítaním z Pamätnej knihy mesta Prešova.

Týždeň rómskej kultúry v rozhlase a predstavenie novej knihy

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry sa do Týždňa slovenských knižníc zapája špecifickými podujatiami, ktoré sú určené nie len rómskej verejnosti a nebudú len v rómskom jazyku.

Centrum dlhodobo spolupracuje s národnostným rozhlasovým vysielaním RTVS pri prezentácií svojich výstupov z oblasti rómskej literatúry, hudby či orálnej histórie. V rámci Týždňa slovenských knižníc sme pripravili Týždeň rómskej kultúry v rozhlasovom vysielaní.

 „Od pondelka (4.3) do nedele sme pripravili pre poslucháčov RTVS možnosť zoznámiť sa s predstaviteľmi rómskej kultúry v denných reláciách, ktoré môžu počúvať prostredníctvom Rádia Patria,“ uviedol Roman Čonka z dokumentačného centra.

Od pondelka do piatka sa v 20 minútových reláciách môžete započúvať do rómskej hudby, zaspomínať si z archívneho materiálu na rómsku spisovateľku Elenu Lackovú, zoznámiť sa s rómskymi kováčmi Igorom Radičom z Klenovca, Róbertom Rigom z Dunajskej Lužnej a rodinou Rácových z Bolešova. Predstavíme osobnosti z výtvarného umenia a rezbárstva, ale aj hudby. Vo víkendových hodinových reláciách zhrnieme 10 rokov fungovania dokumentačného centra.

Pre verejnosť centrum pripravilo aj predstavenie novej odbornej publikácie Vakeribena, ktorá bola vydaná koncom roka 2023. Autorka knihy Jana Gáborová Kroková na podujatí priblíži návštevníkom ľudovú slovesnosť Rómov v jej aktuálnej podobe, pozvanie prijali aj odborní recenzenti knihy. Podujatie sa uskutoční 7. marca 2024 o 17.00 hodine v priestoroch divadelnej kaviarne Viola v Prešove.

Ohlasy v médiách:

Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove: Výstavy, prednášky, čítanie, besedy.

V Prešove ponúkajú v rámci Týždňa slovenských knižníc i besedy - Do 28. marca si môžu návštevníci knižnice pozrieť panelovú výstavu Sacharovova cena - Európsky parlament a ľudské práva.

Späť na archív tlačových správ