Netradičný koncert maďarského umelca v knižnici

Prešov, (Tlačová správa) – V Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, v priestoroch oddelenia služieb na Námestí mládeže 1, Prešov o 17.00 h, sa dnes koná neobvyklý program – koncert maďarského umelca s hrou na renesančnej lutne.

Ako povedala riaditeľka knižnice Valéria Závadská: „Knižnica sa nemôže porovnávať s koncertnými sieňami, či už z hľadiska priestoru alebo tradície, ale aj knižnica môže byť miestom, kde sa dá uskutočniť takýto netradičný kultúrny program. My sa o jeden taký dnes pokúšame.“

Csaba Nagy sa špecializuje na hudbu 16. a 17. storočia a hrá na renesančnú lutnu, vihuelu, teorbu a barokovú lutnu. Okrem toho je aj pedagógom a učí klasickú aj komornú hudbu. Na dnešnom koncerte predstaví program Venice 1507 so skladbami talianskeho lutnistu a skladateľa z prelomu 15. a 16. storočia Francesca Spinacina. Tento autor bol zjavne uznávaný svojimi súčasníkmi, pretože jeho hudba bola vraj široko kopírovaná.

„Už aj v minulosti, v roku 2007, sme mali snahu začať tradíciu letných koncertov mladých hudobníkov v knižnici. Koncertoval u nás náš rodák violista Lukáš Kmiť, vtedy ešte len začínajúci študent prestížnej Royal College of Music v Londýne. A hoci bol vtedy záujem návštevníkov na naše pomery enormný, viacero nepriaznivých okolností spôsobilo, že o rok sme zorganizovali už iba jeden koncert a v tradícii sme nepokračovali. Dnes do toho ideme s malou dušičkou, ako táto ponuka zarezonuje vo verejnosti,“ uviedla riaditeľka Valéria Závadská.

Renesančný koncert maďarského umelca Csaba Nagya bude na Slovensku premiérou.

Ohlasy v médiách:

V Prešove sa uskutoční koncert maďarského umelca Csabu Nagya.

V ŠVK sa uskutoční koncert maďarského umelca Csabu Nagya.

Späť na archív tlačových správ