Tlačové správy

 • Aj o slovenčine nachádzame citáty

  12. 02. 2024 - Prešov, (Tlačová správa) – Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravila v spolupráci s PhDr. Gabrielou Čiasnohovou pre svojich používateľov i širšiu verejnosť výstavu „Deň spisovnej slovenčiny“. Otvorenie výstavy sa koná 12. 2. 2024 o 14. 30 hod. čítať ďalej

 • Z čoho sa učili naši prastarí rodičia

  31. 01. 2024 - Prešov, (Tlačová správa) – V mesiaci február si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. Pre každého človeka je materinský jazyk najprirodzenejšou súčasťou obklopujúcej ho skutočnosti. S jeho rozvojom veľmi úzko súvisí možnosť vzdelávať sa v ňom. Súčasťou vzdelávacieho procesu sú rozličné druhy učebných kníh. čítať ďalej

 • Používatelia knižnice môžu využívať bezplatný online prístup k odbornej literatúre

  26. 01. 2024 - Prešov, (Tlačová správa) – Štátna vedecká knižnica v Prešove už od 1. decembra 2023 zabezpečila svojim používateľom bezplatný ročný prístup do online databázy elektronických kníh BOOKPORT. Táto online knižnica obsahuje vyše 9 500 titulov kolekcie odbornej a populárno-náučnej literatúry, pričom počet dostupných titulov sa neustále rozrastá. čítať ďalej

 • Aký bol rok 2022 v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove?

  11. 05. 2023 - Prešov, (Tlačová správa) - Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravuje dňa 17.5.2023 v priestoroch na Námestí mládeže 1 o 11.00 h verejný odpočet činnosti knižnice za rok 2022. Pre tých, ktorí sa nemôžu odpočtu zúčastniť osobne, bude na kanáli knižnice na YouTube pripravená premiéra videoodpočtu, ktorý prinesie informácie o tom, čo sa knižnici v roku 2022 podarilo a aké výsledky dosiahla. Samotný odpočet sa bude konať aj online formou, čo je príležitosť pre divákov klásť knižnici otázky aj vzdialene. čítať ďalej

 • Týždeň vedy a techniky v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove

  04. 11. 2022 - Prešov, (Tlačová správa) - Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravila počas Týždňa vedy a techniky, ktorý bude v dňoch 7. -11. novembra 2022, zaujímavé kultúrno-výchovné podujatia pre verejnosť. Tie sa budú realizovať v priestoroch knižnice na Námestí mládeže 1, Prešov a môžu sa ich zúčastniť skupiny aj jednotlivci. čítať ďalej

 • V obrazoch Jozefa Feča predstavujeme tému holokaustu

  08. 09. 2022 - Prešov, (Tlačová správa) - Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra, Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravila tematickú výstavu výtvarných diel rómskeho výtvarníka Jozefa Feča s názvom Holokaust. Výstava je dostupná vo Window Gallery na Hlavnej 99 od 1. 9. do 30. 9. 2022 v čase od 17.00 hod. do 23.00 hod. čítať ďalej

 • Informácie o rómskom holokauste môžete mať aj v mobile

  02. 08. 2022 - Prešov, (Tlačová správa) - Obete rómskeho holokaustu si každoročne v Európe pripomíname 2. augusta. V noci z 2. na 3. augusta v roku 1944 pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Auschwitz-Birkenau zahynulo takmer tritisíc rómskych mužov, žien a detí. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo v Európe viac ako 300 tisíc Rómov. čítať ďalej

 • Štátna vedecká knižnica v Prešove sa stala po rekonštrukcii bezbariérovou

  14. 05. 2022 - Prešov, (Tlačová správa) – Štátna vedecká knižnice v Prešove dnes otvorila všeobecnú študovňu v nových zrekonštruovaných priestoroch oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1. Priestory oddelenia prešli vlani zásadnou rekonštrukciou, najmä jeho 2. nadzemné podlažie, kde sa táto študovňa nachádza. čítať ďalej