Novinky

 • Pozývame na výstavu

  11. 04. 2018 - Štátna vedecká knižnica v Prešove vás pozýva na výstavu fotografií čítať ďalej

 • Pozývame na vedeckú konferenciu

  09. 04. 2018 - ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE Vás pozýva na vedeckú konferenciu Udalosti a osobnosti formovania moderného slovenského národa (knižná kultúra – jazyk – školstvo – osveta) usporiadanú pri príležitosti pripomenutia si udalostí z rokov 1848 – 1849, ako aj životných jubileí významných osobností v dejinách Slovenska 24. – 25. apríl 2018 Štátna vedecká knižnica v Prešove, Námestie mládeže č. 1 http://www.svkpo.sk ; sst@svkpo.gov.sk program konferencie (.pdf)     čítať ďalej

 • Pozývame na výstavu

  09. 04. 2018 - ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE Vás pozýva na výstavu usporiadanú pri príležitosti 170. výročia revolúcie v rokoch 1848 – 1849 FORMOVANIE MODERNÉHO SLOVENSKÉHO NÁRODA V STARÝCH TLAČIACH fragmenty knižnej kultúry v historických knižniciach mesta Prešov z rokov 1780 -1875 9. marec 2018 – 8 . jún 2018       čítať ďalej

 • Pozývame na výstavu

  09. 04. 2018 - Štátna vedecká knižnica v Prešove Vás pozýva na výstavu usporiadanú pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie (1717 – 1780) Prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium a jeho knižnice: súčasť kultúrneho dedičstva v ŠVK Prešov čítať ďalej

 • Vyhlásenie súťaže

  06. 04. 2018 - Štátna vedecká knižnica v Prešove vyhlasuje súťaž „Logo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove“. Zmyslom vyhlásenej súťaže je vytvorenie značky knižnice ako inštitúcie poskytujúcej verejnoprospešné služby. Štátna vedecká knižnica v Prešove je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť. Jej ďalšími výraznými úlohami sú dokumentácia kultúrneho dedičstva v podobe historického knižničného fondu či mapovanie a dokumentovanie kultúry národnostných menšín, digitalizácia kultúrneho dedičstva a prístup k elektronickým informačným zdrojom. Súťaž je určená predovšetkým mladým umelcom a tvorcom dizajnu, študentom stredných a vysokých škôl odborov grafika, výtvarné umenie, dizajn a pod., ale zapojiť sa môže ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže. Podmienky pre vytvorenie návrhu loga a zapojenie sa do súťaže: farebnosť: logo predložiť v troch farebných verziách (farebná, stupne šedi, čierno-biela), pričom farebnosť musí reflektovať používané technológie (displej, tlač, výšivka, ofsetová tlač a pod.). Logo musí byť dobre rozlíšiteľné v zhoršených svetelných podmienkach; formáty: grafický návrh loga dodať v nasledovných formátoch jpg, .png, .ai, .eps, .pdf, .svg; favicon: navrhnúť a dodať favicon s rozmermi 16x16,32x32,64x64,180x180; logo manuál: dodať vypracovaný manuál na používanie loga v administratíve knižnice (korešpondencia, tlačivá, vizitky, interné dokumenty a pod.), aj v elektronickom použití (webová stránka, vodoznak v elektronických dokumentoch a pod.), vrátane presnej farebnosti (v CMYK aj RGB), veľkosti a typu písma, možnosti lokalizácie do cudzích jazykov. Súťaž sa riadi štatútom súťaže (príloha tohto vyhlásenia), ktorý upravuje pravidlá súťaže „Logo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove“ o vytvorenie návrhu loga Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, postup pri realizácii súťaže, spôsob prihlasovania účastníkov súťaže, pravidlá vyhodnotenia súťažných návrhov. V Prešove 04.04.2018   Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove   čítať ďalej

 • Úprava otváracích hodín

  03. 04. 2018 - Upozornenie na úpravu otváracích hodín Oznamujeme používateľom a návštevníkom knižnice, že otváracie hodiny vo všetkých priestoroch určených verejnosti počas nadchádzajúcich sviatočných dní upravujeme nasledovne: • 29. 3. 2018 (štvrtok) 8.00 h – 15.00 h • 30. 3. 2018 (piatok) a 2. 4. 2018 (pondelok) zatvorené Od 3. 4. 2018 budú všetky priestory pre verejnosť otvorené podľa oficiálnych otváracích hodín. čítať ďalej

 • Živá kniha - Svetový deň Rómov

  27. 03. 2018 - Štátna vedecká knižnica Vás pozýva na podujatie Živá kniha - Svetový deň Rómov Podujatie sa uskutoční 17. 4. 2018 o 18.00h v Divadle Alexandra Duchnoviča Ivan Akimov - umelecký vedúci súboru Kesaj Tcháve, ktorý v roku 2015 prevzal štátne vyznamenanie Rytier Národného rádu za zásluhy z rúk francúzskeho veľvyslanca Didiera Lopinota, sa na ňom predstaví ako živá kniha, ktorá rozpovie svoj príbeh spojený s hudbou a rómskou kultúrou. Súčasťou podujatia bude hudobno-tanečné vystúpenie súboru Kesaj Tcháve. Verejná nahrávka - vstup voľný! čítať ďalej

 • OZNAM

  05. 03. 2018 - Dnešným dňom, 5. marca 2018, upravujeme otváracie hodiny pre verejnosť. Bližšie informácie nájdete tu. čítať ďalej